Proovi ja avasta mittekleepuva küpsetusplaadi kõiki eeliseid!

18. septembrist 2023 kuni 31. detsembrini 2023 toimuva KAMPAANIA ajal pakuvad kaubamärgid Electrolux ja AEG ainulaadset võimalust proovida Easy2Clean mittekleepuvaid küpsetusplaate 60-päevase raha tagasi garantiiga!

Kampaania tingimused

1.       KAMPAANIA REEGLID

1.1. Kampaania toimub perioodil alates 18. september 2023 kuni 31. detsember 2023 (edaspidi - Kampaania).

1.2. Kampaania korraldab Electrolux Eesti AS, Reg.kood 10007776, KMKR nr: EE100301997, Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn. www.electrolux.ee (edaspidi - Korraldaja).

1.3. Kampaania reeglid kehtivad AEG küpsetusplaatide konkreetsele mudelile A9OOAF11 (edaspidi - Küpsetusplaadid).

1.4. Kampaania kehtib ainult punktis 1.3 nimetatud mittekleepuvatele küpsetusplaatidele, mis on ostetud kampaanias osalevatest füüsilistest ja veebipoodidest, kampaaniaga määratud perioodil.

1.5. Kampaanias on õigus osaleda ainult üle 18-aastastel teovõimelistel isikutel (edaspidi - Kliendid), välja arvatud kampaania reeglites sätestatud juhtudel.

1.6. Ettevõtetel, asutustel, organisatsioonidel ja muudel juriidilistel isikutel ei ole õigust kampaanias osaleda.

1.7. Kampaanias saab osaleda ainult üks kord, ostes ühe käesolevate reeglite punktis 1.3 toodud mudelitest.

1.8. Kampaania ajal on Kliendil õigus Seadet testida 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates Seadme ostukuupäevast ning olles veendunud, et seade vastab tema ootustele, keelduda raha tagastamise võimalusest. Või kui klient on veendunud, et seade ei vasta tema ootustele on kliendil õigus saada raha tagasi, nagu on ette nähtud käesolevates reeglites.

 

2.       TAGASTUSED

2.1. Raha saab kliendile tagastada eranditult reeglite punktis 1.3 nimetatud küpsetusplaadi eest ja ainult juhul, kui küpsetusplaat on ostetud punktis 1.4 nimetatud müügikohtadest.

2.2. Küpsetusplaat tuleb tagastada ostukohta.

2.3. Tagastatav küpsetusplaat peab olema heas korras, muutmata välimusega, välja arvatud loomulik kulumine ja originaalkarbis.

2.4. Saatmis/tagastamise kulusid ei hüvitata. Maksimaalne tagastusperiood on 3 kalendripäeva pärast prooviperioodi lõppu. Seadme saab tagastada ja raha tagasi maksta ka enne 60-päevase prooviperioodi lõppu.

2.5. Punktis 1.3 nimetatud küpsetusplaadi tuleb esitada vastava kaubanduskeskuse tagastusosakonda, kust see osteti. Küpsetusplaat peab olema punktis 2.3 kirjeldatud seisukorras ja kaasas peavad olema ostu tõendavad originaaldokumendid. Raha tagastatud seadme eest tagastatakse vastavalt ostukohas kehtivale korrale ja reeglitele, mille eest Korraldaja ei vastuta.

2.6. Kliendil on õigus tagasi nõuda kogu küpsetusplaadi eest tasutud rahasumma kampaanias osalenud kaupluses, kust ta seadme ostis. Kuid seda ainult juhul, kui kõik kampaania tingimused on täidetud ja Klient taotles raha tagasi maksmist ajavahemikus määratud perioodil.

 

3.       VAIDLUSTE UURIMISE REEGLID

3.1. Kõik Kampaaniaga seotud kaebused, sealhulgas Kampaania reeglite esitamise korraga seotud kaebused, vaatab läbi Korraldaja.

3.2. Pretensioonid tuleb esitada Korraldajale hiljemalt 29. Veebruariks 2024.

3.3. Korraldaja peab kaebusega tutvuma ja sellele vastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates pretensiooni laekumise päevast. Kui pretensiooni läbivaatamine nõuab pikemat pretensiooni läbivaatamise perioodi, peab Korraldaja sellest Ostjat teavitama 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

 

4.       ISIKUANDMETE KAITSE

4.1. Isikuandmete töötlemise süsteemi haldaja ja isikuandmete töötleja on Korraldaja.

4.2. Kampaania käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult raha tagastamise protseduuriga seotud eesmärkidel.

4.3. Kampaanias osalevad ja oma isikuandmeid esitavad isikud nõustuvad, et nende isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevatele Reeglitele ja seadustele.

4.4. Kampaania käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusele.

 

5. MUUD TINGIMUSED  

5.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nõustuvad kõigi Reeglites toodud tingimustega ja kohustuvad neid täitma.

5.2. Kampaania korraldajal on õigus ühepoolselt, ilma eelneva hoiatuseta muuta Easy2Clean küpsetusplaatide tagastamise reegleid, teatades sellest avalikult veebilehel www.aeg.ee

5.3. Kõigis käesolevates reeglites käsitlemata küsimustes võib Korraldaja teha ühepoolse otsuse kooskõlas kehtivate õigusaktide ja käesolevate reeglitega.

5.4. Korraldajal on õigus Reeglite põhimõttelise rikkumise ja/või väärkasutamise või vääramatu jõu asjaolude korral Kampaania igal ajal ühepoolselt lõpetada. Kampaania lõppemisest peab Korraldaja teatama punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel

5.5. Kampaanias osaleja saab kampaanias osalejate nimekirjast eemaldada, kui korraldaja tuvastab, et kampaanias osaleja käitus petturlikult, taotles ebaausaid eesmärke või ei järginud selle kampaania reegleid.

Lugege rohkem