Pliit kuvab veakoodi E4/E401/E402/E403/E421/E422/E423/E431/E432/E433

Viimati värskendatud 09.01.2020 6:26

Probleem: 

  • Pliit kuvab ühe veakoodi järgmistest: E4/E401/E402/E403/E421/E422/E423/E431/E432/E433.  

Hõlmab järgmisi üksusi: 

  • integreeritud induktsioonpliit eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga 

Lahendus: 

1. Eemaldage induktsioonpliidilt külmad või kuumad keedunõud, kui neid on   

2. Lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust.

Ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse   

3. Kontrollige, kas veakood kaob pärast maha jahtumist (on võimalik, et jääkkuumuse indikaator püsib)   

4. Sama probleemi edaspidiseks vältimiseks jahutage keedunõud maha ja kontrollige, kas need sobivad induktsioonmeetodil toiduvalmistamiseks keeduväljal.

5. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus:

  • tõrketeated E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 näitavad, et keeduala ülekuumenemiskaitse töötab   


Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.