Pliidiplaat põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja

Viimati värskendatud 13.11.2019 10:31

Probleem:

  • Pliidiplaat/pliit põletab pidevalt kaitsmed läbi / lööb pidevalt kaitsmed välja 

Kasutuskoht:

  • integreeritav elektriline pliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit 
  • elektrilise pliidiplaadiga integreeritav induktsioonpliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit
  • induktsioonpliidiplaadiga integreeritav gaasipliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit gaasipliidiplaadiga

Resolutsioon:

1. Veenduge, et kaitsmed peavad tarbitavale koormusele vastu 

Küsige oma elektrikult, kas teie majapidamises kasutatav sulavkaitse on arvestatud õige tugevusega voolule ja kas pliidiplaat on ühendatud eraldi kaitsmeterühmaga.  

2. Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud.  

Tagage ametliku paigaldaja kutsumise abil nõuetekohane paigaldamine.  

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.   

Märkus: Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

 

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.