Pliidil kuvatakse veakood E9

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:43

Probleem:

  • Pliidil kuvatakse veakood E9

Kasutuskoht:

  • Integreeritav elektriline pliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga
  • Integreeritav induktsioonpliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga

Lahendus:

1. Eemaldage seade vooluvõrgust vähemalt 30 sekundiks.

Ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse.  

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus:

  • Veakood E9 viitab filtriploki probleemile.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.