Pliidil kuvatakse veakood E8/E822

13.11.2019 11:24

Probleem

  • Induktsioonpliidil kuvatakse veakood E8 või E822. See viitab, et pliit on ühendatud vaid ühe faasiga.

Kasutuskoht

  • Integreeritav induktsioonpliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga

Lahendus  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus

  • Veakood E8 või E822 viitab, et seade on ainult ühe faasiga ühendatud.  


Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.