Pliidil kuvatakse veakood E8/E822

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:43

Probleem:

  • Induktsioonpliidil kuvatakse veakood E8 või E822. See viitab, et pliit on ühendatud vaid ühe faasiga.

Kasutuskoht:

  • Integreeritav induktsioonpliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga

Lahendus:  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus:

  • Veakood E8 või E822 viitab, et seade on ainult ühe faasiga ühendatud.  


Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.