Pliidil kuvatakse veakood E7

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:42

Probleem:

  • Pliidil kuvatakse veakood E7

Kasutuskoht:

  • Integreeritav induktsioonpliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga

Lahendus:

1. Jahutusventilaatori probleemi lahendamiseks:  

  • avage pliidi all olev sahtel ja veenduge, et miski ei blokeeriks ventilaatorit;
  • eemaldage seade vooluvõrgust vähemalt 30 sekundiks;
  • ühendage uuesti ja lülitage tagasi sisse.


2.  Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu või teie seade on valmistatud enne 2010. aastat, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.  

Põhjus:

  • Veakood E7 viitab jahutusventilaatori veale uuemates seadmetes ja toiteploki veale enne 2010. aastat valmistatud seadmetes.
     
Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.