Pliidil kuvatakse veakood E6/E641

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:41

Probleem:

  • Pliidil kuvatakse veakood E6/E641

Kasutuskoht:

  • Integreeritav elektriline pliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga

Lahendus:  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus:

  • Veakood E6 või E641 viitab, et seade on ainult ühe faasiga ühendatud.  


Märkus: Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.