Pliidil kuvatakse veakood E6/E641

13.11.2019 11:13

Probleem

  • Pliidil kuvatakse veakood E6/E641

Kasutuskoht

  • Integreeritav elektriline pliidiplaat
  • Eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga

Lahendus  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.  

Kui eespool esitatud nõuandest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Põhjus

  • Veakood E6 või E641 viitab, et seade on ainult ühe faasiga ühendatud.  


Märkus: Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.