Pliidil kuvatakse veakood E3/E311/E312/E313

Viimati värskendatud 15.03.2021 13:34

Probleem:

  • Induktsioonpliidil kuvatakse veakood E3/E311/E312/E313. 

Hõlmab järgmisi üksusi:

  • integreeritud induktsioonpliit 
  • eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga 

Lahendus:  

1. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole. 

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. 


Põhjus:

  • veakood E3/E311/E312/E313 tähendab, et seade on ühendatud 400V vooluvõrku.   


Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.