Gaasipliit näitab veateadet E6

Viimati värskendatud 29.05.2020 13:59

Probleem:

  • Gaasipliidil kuvatakse teade E6
  • E6 süttib
  • ühte või mitut põleti ei saa süüdata

Kehtib:

  • Elektroonilised gaasipliidid

Resolutsioon:

1. Lülitage pliidiplaat välja ja aktiveerige.

  • E6 ilmub uuesti, puudutage "||" ja siis  3 sekundi jooksul.
  • Kui näete "0", siis viga lähtestatakse

2. Veenduge, et kroon ja leegi kork oleksid õigesti paigutatud, ja puhastage leegi kaitseseadme metallosa.

3. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kui ülaltoodud nõuanded ei lahenda probleemi, soovitame küsida hooldusinseneri külastust.


Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.