Gaasipliidil kuvatakse teade F

Viimati värskendatud 01.06.2020 10:23

Teema

  • Gaasipliidil kuvatakse teade F
  • F süttib
  • Ühte või mitut põleti ei saa süüdata

Kehtib

Elektroonilised gaasipliidid

Otsus1. Lülitage pliidiplaat välja ja uuesti sisse

  • Kui ilmub uuesti täht F, puudutage "||" ja siis  3 sekundi jooksul.
  • Kui näete "0", siis viga lähtestatakse

2. Veenduge, et kroon ja leegi kork oleksid õigesti paigutatud, ja puhastage leegi kaitseseadme metallosa.

3. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kui ülaltoodud nõuanded ei lahenda probleemi, soovitame küsida hooldusinseneri külastust.


Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.