Funktsiooni SenseBoil indikaatorid induktsioonpliidil vilguvad

08.11.2019 13:01

Probleem 

  • Funktsiooni SenseBoil® indikaatorid vilguvad 
  • Funktsioon SenseBoil® ei toimi 
  • Ei saa aktiveerida funktsiooni SenseBoil® 
  • Kuidas kasutada funktsiooni SenseBoil®? 

Hõlmab järgmisi üksusi: 

  • Funktsiooniga SenseBoil® induktsioonpliidid  

Lahendus: 

1. Veenduge, kas pliidi pind on kuiv  

2. Lõpetage eelmised küpsetustoimingud või valige vaba keeduväli, millel pole jääkkuumust.  

Kui kõik keeduväljad on juba kasutusel või neil kõigil on veel jääkkuumust, toob pliit kuuldavale piiksu, funktsiooni SenseBoil® indikaatorid vilguvad ja funktsioon ei käivitu  

3. Valige keeduväli 5 sekundi jooksul pärast funktsiooni SenseBoil® aktiveerimist  

4. Kui eeltoodud nõuanne ei toimi, kontrollige pliidile seatud võimsuspiirangut. 

Täieliku kirjelduse leiate seadmega kaasnenud kasutusjuhendist.  

ETTEVAATUST! Veenduge, et valitud võimsus vastab maja elektrisüsteemi kaitsmele. Tehnilise abi kasutamine on soovitatav.