Gaasipliidiplaadi paigaldusvead

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:19

Probleem:

  • Gaasipliidiplaati süüdates puudub säde
  • Pliidiplaat põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja
  • Kasutuskoht integreeritav gaasipliidiplaat eraldiseisev pliit gaasipliidiplaadiga

Resolutsioon:

Uue paigaldise korral viitavad eelnimetatud probleemid tavaliselt sellele, et seade on valesti paigaldatud.

Märkus: Uus paigaldis tähendab ühte järgmistest: 

  • Täiesti uus seade on esimest korda vooluvõrku ühendatud. 
  • Seade ühendatakse erinevasse toitepistikupessa.


1. Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu.

Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu, ühendades sellega teise seadme, et teha kindlaks, kas see töötab nõuetekohaselt.

Kui pistikupesa ei toimi, pöörduge probleemi lahendamiseks kvalifitseeritud elektriku poole

2. Võimalike rikete korral kontrollige kaitsmeid. 

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

3. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole. 

4. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Märkus: Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.