Õhupuhasti paneelil vilguvad LEDid või tuled vilgub või kuvatakse F

13.11.2019 12:38

Probleem 

  • Vilkuvad tuled/LEDid ekraanil
  • Filtri tuli või filtriikoon põleb
  • Ekraanil kuvatakse „F“
  • Ekraanil kuvatakse filtri häire

Kasutuskoht 

  • Õhupuhasti / väljatõmbeventilaator

Resolutsioon 

1. Lülitage pliidi õhupuhastaja toide välja

2. Eemaldage õhupuhasti filter(filtrid)

3. Puhastage või asendage filter(filtrid), nagu kasutusjuhendis näidatud

  • Sobivad filtrid, samuti puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval meie hoolduskeskustes.  


4. Sisestage puhas filter

5. Lähtestage filtri häire


6. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.


Põhjus    

  • Põhjus, miks õhupuhasti võib näidata, et üks või mitu filtrit tuleb puhastada / asendada, on see, et filtri eeldatav kasutusiga on saabunud ja seda tuleb puhastada või asendada. 
  • Õhupuhasti jõudlust saate optimeerida, lülitades selle umbes ca 15 minutit enne toiduvalmistamist sisse. Sellisel viisil moodustub ruumis imirõhk ja õhupuhasti saab kergemini aurusid ja lõhnu eemaldada. 
  • Saate vältida suurema ventilaatori kiiruse kasutamist, lülitades õhupuhasti enne toiduvalmistamist sisse, vähendades sellega ka õhupuhastist tulenevat müra.