Õhupuhasti kaugjuhtimispult ei tööta

Viimati värskendatud 29.04.2020 12:25

Teema

  • Õhupuhasti kaugjuhtimispult ei tööta
  • Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada

Kehtib

  • Puldiga varustatud pliidikubud

Otsus

1. Vajadusel vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.

2. Veenduge, et akud on korralikult sisestatud, nupu kujuline külg on “-” klemm ja tasane külg on “+” klemm.

3. Lähtestage õhupuhasti vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatule.

Juhtimisseade registreerib siis seadme uuesti.

Laadige alla kasutusjuhend .

4. Kui see probleemi ei lahenda, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.


Põhjus

  • Patareid on valesti sisestatud
  • Tühjad akud
  • Tehniline probleem
Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.