Ekraanil kuvatakse teade 8.8

Viimati värskendatud 29.05.2020 10:41

Ekraanil kuvatakse 8:8 digitaalses vormingus. Tegu pole veaga.

Kui seade ei tööta/reageeri, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.