Pöördnupuga ahi ei käivitu

28.11.2019 12:29

Probleem

  • Ahi ei käivitu, isegi siis, kui ekraanil kuvatud toiming, nt "Lisa vett", on lõpule viidud. 
  • Ahi ei kuumene 

Hõlmab järgmisi üksusi:

  • Ekraani ja pöördnupuga varustatud ahjud 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Lahendus:

1. Kõik ekraanil kuvatud viibad, nt "Lisa vett", tuleb kinnitada, kasutades pöördnuppu.  

  • Hoidke pöördnuppu, et lülitada seadete ekraan sisse. 
  • Hoidke ja keerake pöördnuppu, et liikuda läbi menüü. 
  • Hoidke ja keerake pöördnuppu, et kinnitada seade või siseneda valitud alammenüüsse. 
  • Eelmisse menüüsse naasmiseks leidke menüüloendist suvand "Tagasi“ või kinnitage valitud säte.