Pöördnupuga ahi ei käivitu

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:09

Probleem

  • Ahi ei käivitu, isegi siis, kui ekraanil kuvatud toiming, nt "Lisa vett", on lõpule viidud. 
  • Ahi ei kuumene 

Hõlmab järgmisi üksusi:

  • Ekraani ja pöördnupuga varustatud ahjud 

Lahendus:

1. Kõik ekraanil kuvatud viibad, nt "Lisa vett", tuleb kinnitada, kasutades pöördnuppu.  

  • Hoidke pöördnuppu, et lülitada seadete ekraan sisse. 
  • Hoidke ja keerake pöördnuppu, et liikuda läbi menüü. 
  • Hoidke ja keerake pöördnuppu, et kinnitada seade või siseneda valitud alammenüüsse. 
  • Eelmisse menüüsse naasmiseks leidke menüüloendist suvand "Tagasi“ või kinnitage valitud säte.
Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.