Ahi põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:02

Probleem: 

  • ahi/pliit põletab pidevalt kaitsmed läbi / lööb pidevalt kaitsmed välja  

Hõlmab järgmisi üksusi: 

  • integreeritud ahi 
  • eraldiseisev pliit  

Lahendus: 

1. Veenduge, et kaitsmed peavad tarbitavale koormusele vastu  

Küsige oma elektrikult, kas teie majapidamises kasutatav sulavkaitse on arvestatud õige tugevusega voolule ja kas pliidiplaat on ühendatud eraldi kaitsmete rühmaga.  

2. Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud.  

Tagage ametliku paigaldaja kutsumise abil nõuetekohane paigaldamine. 

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.