Ahi kuvab veakoodi (F ja number)

Viimati värskendatud 08.03.2024 7:35

Teema

  • Ahi kuvab veakoodi (F ja number)  
  • Ahi kuvab koodi F908, Fxxx

Kehtib

Integreeritav ahi  

Otsus

1. Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit.

2. Kui ülalesitatud soovitus probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.