Trummelkuivatit avades on seal palju ebemeid/udemeid

Viimati värskendatud 21.05.2020 14:35

Probleem:

  • Trummelkuivatit avades on seal palju ebemeid/udemeid. Ebemete tekkimine kuivatamise ajal on tavapärane ja seda ei saa ära hoida. See oleneb suuresti ka pestava pesu tüübist (nt uued käterätikud, fliisid jms).

Kasutuskoht:

  • Ventileeriv kuivati
  • Kondensaatoriga kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati

Lahendus: 

1. Puhastamisel kontrollige ka õhuringlust.

2. Puhastage ukseavas olevaid filtreid.  

3. Kondensaatori või soojuspumbaga trummelkuivatite puhul puhastage ka kondensaatorit, mis asub seadme põhjas.  

4. Ventileeriva trummelkuivati puhul kontrollige, kas õhk pääseb takistamatult läbi ventilatsioonivooliku ja seina.

5. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.