Trummelkuivati kondensaatori LED-indikaator on sees

12.11.2019 15:55

Probleem:

  • Trummelkuivati kondensaatori LED-indikaator on sees 
  • See tähendab, et kondensaatorit tuleb puhastada. 

Kasutuskoht:

  • Soojuspumbaga trummelkuivati 
  • Kondensaatoriga trummelkuivati 

Resolutsioon:

1. Puhastage kondensaator, filtrid ja õhukanalid.  

  • Üksikasjalikku teavet leiate kasutusjuhendist.


2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.      

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.