Trummelkuivati kondensaatori LED-indikaator on sees

Viimati värskendatud 20.04.2023 7:50

Probleem:

  • Trummelkuivati kondensaatori LED-indikaator on sees 
  • See tähendab, et kondensaatorit tuleb puhastada. 

Kasutuskoht:

  • Soojuspumbaga trummelkuivati 
  • Kondensaatoriga trummelkuivati 

Resolutsioon:

1. Puhastage kondensaator, filtrid ja õhukanalid.  

Üksikasjalikku teavet leiate kasutusjuhendist.

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.      

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.    

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.