Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E8

Viimati värskendatud 12.11.2019 15:59

Probleem:

  • Trummelkuivati ekraanil kuvatakse veakood E80.
  • See viitab probleemile, mis on seotud tsükli valikulüliti või tarkvaraga

Kasutuskoht:

  • Ventilaatorkuivati
  • Kondensaatoriga kuivati
  • Soojuspumbaga kuivati

Resolutsioon:

1. Veenduge, et tsükli valikulüliti ei ole seatud kahe programmisätte vahele

2. Lähtestage seade

  • Eemaldage pistik toitepesast, oodake 30 sekundit ja seejärel ühendage toitepistik uuesti vooluvõrku (samal otstarbel saab kasutada ka kaitselülitit).
  • Kui seade on vooluvõrku ühendatud, lülitage see sisse ja valige programm.


3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.