Ruumis, kus asub trummelkuivati, on seintel ja akendel liigselt niiskust

12.11.2019 15:41

Probleem:

 • Ruumis, kus asub trummelkuivati, on seintel ja akendel liigselt niiskust.

Kasutuskoht:

 • Soojuspumbaga trummelkuivati
 • Kondensaatoriga trummelkuivati

Resolutsioon:

1. Veenduge, et trummelkuivati ei ole näiteks suletud, ilma ventilatsioonita kappi sisse ehitatud.

 • Kuivati saab paigaldada eraldiseisva seadmena või laua alla, kus on selle jaoks piisavalt ruumi.
 • Lugege vastavat teavet kasutusjuhendist või seadmega kaasnenud paigaldusvoldikust.


2. Paigaldage seade kohta, kus on piisavalt ruumi ja hea ventilatsioon.

Kui trummelkuivati paigaldatakse liiga väiksesse ruumi, võib tekkida kondenseerumine.

 • Veenduge, et ruum on piisavalt suur (vähemalt 10-12 m2).
 • Väiksed ruumid muutuvad kiiresti liiga kuumaks, kuna trummelkuivati poolt tekitatav niiskus ja õhuniiskus kondenseeruvad madalamal temperatuuril olevatele pindadele.
 • Enamasti saab probleemi lahendada hea ventilatsiooniga, näiteks avades kuivatusprotsessi ajaks akna või ukse.


3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis, mille temperatuur võib olla alla 5 °C või üle 35 °C. 

 • Trummelkuivati annab edasi soojust ümbritsevasse keskkonda ja kui soe õhk puutub kokku seinte, akende jms, tekib külmadele pindadele kondensatsioon/niiskus. (See on õhuniiskus kondenseeruvas ruumis.) 
 • Veenduge, et trummelkuivati asub ruumis, kus temperatuur püsib 20°C juures.


4. Puhastage filtrid ja uksetihendi. 

 • Kui masina filtrid ja uksetihendi on puhastamata, võivad need tekitada ruumis tarbetult suures koguses niiskust.
 • Lisateavet leiate kasutusjuhendist.


5. Kontrollige uksetihendit võimalike kahjustuste suhtes. 

Kui uksetihend on kahjustatud, võib see tekitada ruumis tarbetult suures koguses niiskust. 

Kui uksetihend on kahjustatud, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole 

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.