Tsükli käivitumine võtab liiga kaua aega

Viimati värskendatud 23.04.2020 13:45
Kui te tsükli käivitate, võib pehmendusaine lahtri täitmine võtta kuni viis minutit. Sel ajal võib tunduda, et seade ei tööta. Kui see toiming on lõpetatud, käivitub veevõtufaas esimesena.
Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.