Nõudepesumasina uks ei sulgu korralikult või sulgub kõveralt

Viimati värskendatud 14.01.2020 7:59

Probleem:

  • Nõudepesumasina uks ei sulgu korralikult või sulgub kõveralt. Sulgurite ja/või hingede lahknevus võib põhjustada nõudepesumasina ukse halva sulgumise või kooldumise.

Kasutuskoht:

  • Integreeritud nõudepesumasin

Lahendus:

1. Pöörduge tehniku poole, kes seadme paigaldas, veendumaks, et sulgur ja uks oleksid paigaldatud paigaldusjuhendi järgi  

2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui ülalesitatud soovitus probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi    

Märkus: Olenevalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.