Nõudepesumasin kuvab veakoodi C2, F2, i20, AL6 ja toob kuuldavale 2 piiksu või LED-indikaator vilgub 2 korda

Viimati värskendatud 10.02.2023 9:11

Probleem:

  • Nõudepesumasin kuvab veakoodi C2, F2, i20 või AL6 
  • Nõudepesumasin toob kuuldavale 2 piiksu või LED-indikaator vilgub 2 korda 
  • Nõudepesumasin ei tühjene veest 

Hõlmab järgmisi üksusi:

  • Integreeritud nõudepesumasin 
  • Eraldiseisev nõudepesumasin 

Lahendus:

1. Veenduge, kas valamu äravool ei ole ummistunud  

2. Veenduge, kas tühjendusvooliku filter ei ole ummistunud  

3. Veenduge, kas sisemine filtrisüsteem ei ole ummistunud

 

4. Veenduge, kas tühjendusvoolik on õigesti paigaldatud:  

  • Tühjendusvooliku pikkus ei ületa 400 cm. 
  • Tühjendusvooliku sisenemiskoht peab jääma vahemikku 40 kuni 85 cm. 
  • Tühjendusvoolik ei ole kahjustunud, väändunud ega keerdus  

5. Kontrollige, kas valamu äravoolust on rennikork eemaldatud. (Kui teie nõudepesumasin on hiljuti paigaldatud või teisaldatud)  

Rennikork tuleb sifoonhaisulukult eemaldada.

Avage sisselase, kus äravooluvoolik on sifoonhaisulukuga ühendatud, eemaldage rennikork ja ühendage sifoonhaisuluku sisselase uuesti.  

6. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.