Nõudepesumasin kuvab veakood AL5, C1, F1, i10 või i11, teeb ühe piiksu või hoiatuslamp vilgub ühe korra

Viimati värskendatud 14.01.2020 7:48

Probleem:

 • Nõudepesumasin kuvab veakood AL5, C1, F1, i10 või i11, teeb ühe piiksu või hoiatuslamp vilgub ühe korra. See viitab veevõtuga seotud probleemile.

Kasutuskoht:

 • Eraldiseisev nõudepesumasin
 • Integreeritud nõudepesumasin

Lahendus:

1. Kontrollige veevarustust.  

 • Kontrollige oma kodust veevarustust, näiteks kraani avades.
 • Kui veevool puudub, pöörduge oma veevarustuse ettevõtte poole.  


2. Kontrollige, kas teie nõudepesumasinasse minev veekraan on täielikult lahti  

 • Kui veevõtukraan on suletud, siis lülitage nõudepesumasina toide välja ja avage veevõtukraan täielikult.
 • Lülitage nõudepesumasin uuesti sisse ja valige programm.
 • Nõudepesumasina käivitamiseks vajutage käivitusnuppu.  


3. Kontrollige, kas kasutate enam kui üht vett tarbivat seadet  

 • Kui töötab enam kui üks vett tarbivat seadet, võib see kaasa tuua liiga väikese surve nõudepesumasina jaoks.
 • Püüdke nõudepesumasinat kasutada siis, kui teised veest sõltuvad seadmed ei tööta.  


4. Kontrollige vee sisselaske survet.  

 • Kontrollige, kas saate ühest kraanist täita 10-liitrise veepange 1 minutiga või 5-liitrise pange 30 sekundiga.
 • Kui ei, siis on veesurve nõudepesumasina tööks liiga madal ja te peaksite pöörduma oma veevarustuse ettevõtte poole.  


5. Kontrollige, kas sisselaskevoolik on väänete ja kõverusteta  

 • Kui sisselaskevoolik on paindunud, keerdunud või kahjustatud, eemaldage nõudepesumasin kohe vooluvõrgust ja lülitage veevarustus välja.
 • Kui voolik on kahjustatud, peab tehnik seadme üle vaatama ja selle parandama.  


6. Kontrollige, kas sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud  

 • Sisselaskevooliku filter asub kraani/ventiili kõrval liitmikus.
 • Sulgege veekraan enne sisselaskevooliku eemaldamist.
 • Sisselaskefilter peab olema puhas ja  katlakiviladestustest vaba, vt filtri eemaldamise ja puhastamise täpsemaid juhtnööre kasutusjuhendist.
 • Pärast filtri puhastamist ja tagasi sisselaskevoolikusse paigaldamist ühendage voolik, valige programm ja käivitage see.  


7. Kontrollige äravoolusüsteemi  

Kontrollige, kas

 • filtrid on puhtad. Puhastamise ja hoolduse kohta leiate lisateavet kasutusjuhendist.
 • kas väljalasketoru asub põranda suhtes õigel kõrgusel. Lugege paigaldusjuhtnööre kasutusjuhendist või seadmega kaasnenud paigaldusvoldikust.  


8. Kontrollige, kas valamu äravoolust on rennikork eemaldatud. (Kui teie nõudepesumasin on hiljuti paigaldatud või teisaldatud).

 • Rennikork tuleb sifoonhaisulukult eemaldada.
 • Avage sisselase, kus äravooluvoolik on sifoonhaisulukuga ühendatud, eemaldage rennikork ja ühendage sifoonhaisuluku sisselase uuesti.  


9. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.    

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.    

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.