Nõudepesumasin ei alusta pesutsüklit

Viimati värskendatud 14.01.2020 7:46

Probleem:

 • Nõudepesumasin ei alusta pesutsüklit

Kasutuskoht:

 • Integreeritud nõudepesumasin
 • Eraldiseisev nõudepesumasin

Lahendus:

1. Kontrollige, kas uks on täielikult suletud  

 • Avage uks ja sulgege uuesti.
 • Kui käib klõpsatus, siis see viitab ukse korralikule sulgemisele.  


2. Veenduge, kas viitstardi funktsioon on keelatud  

Selle režiimi keelamise kohta leiate täpsemat teavet seadme kasutusjuhendist.  

3. Kontrollige, ega eelmine tsükkel ei tööta  

 • Kui tsükkel veel töötab, siis tuleb see enne järgmise tsükli programmeerimist tühistada.
 • Tsükli tühistamiseks lugege nõudepesumasina kasutusjuhendi jaotist tsüklite tühistamise kohta.
 • Osal mudelitel kuvab paneel, kuidas tsüklit lähtestada.


4. Kontrollige, kas on tehtud valik „Ultra quiet“ (ülivaikne) või „Night“ (öö).  

Need valikud toovad pesutsüklisse pikki, kuni 20 minutit kestvaid pause. Tsükkel võib veel töötada.  

5. Kontrollige, kas esineb häire-LED-e, helialarme, veakoode.  

 • Vilkuv LED, piiksude jada või ekraanil kuvatud kood võib olla veakood.
 • Selle probleemi lahendamiseks leiate täpsemat teavet kasutusjuhendist.  


6. Kontrollige võimalikke toiteprobleeme: 

 • Veenduge, kas seade on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud;
 • ühendage mõni teine seade samasse pistikupessa, et veenduda, kas toide on olemas.
 • Kui pistikupeasa ei tööta, siis pöörduge probleemi lahendamiseks kohaliku elektriku poole.


7. Kontrollige, kas on väljalülitatud releesid või läbipõlenud kaitsekorke  

 • Lähtestage kaitselüliti/kaitseseade või asendage kaitsekork  
 • Kaitselüliti saate lähtestada, lükates lüliti asendisse „ON“ (SEES).


8. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eespool esitatud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.
 

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.