Kahjustatud või lahtised osad

Viimati värskendatud 23.04.2020 13:47

Kui avastate seadme lahtipakkimisel kahjustusi, tegutsege järgmisel viisil.

Ärge üritage seadet ühendada ega kasutada.

  • Pöörduge kohe seadme edasimüüja poole, et teavitada neid seadme kahjustumisest transpordi käigus. Edasimüüja telefoninumbri võite leida arvelt või saatekirjalt.

Paigaldamisel / esimesel kasutamisel ilmnenud kahjustuste avastamisel tegutsege järgmisel viisil.

  • Pöörduge edasimüüja poole, et teavitada neid kahjustustest.

Teeninduse taotlemine.

  • Kui võimalik, teavitage volitatud teeninduskeskust, millise seadmeosaga on tegu.
  • Varuosi saate tellida volitatud hooldusfirmadest. 
Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.