Sügavkülmuti põhjale tekib jää

Viimati värskendatud 09.01.2020 7:28

Probleem:

  • Sügavkülmuti põhjale tekib jää 

Hõlmab järgmisi üksusi:

  • sügavkülmikud 

Lahendus:

1. Veenduge, kas jahutusõhk pääseb ringlema sügavkülmuti kõigi sektsioonide vahel 

  • Kui ventilatsioon on blokeeritud, ei pääse jahutusõhk sügavkülmutis ringlema.
  • Jätke toodete vahele nii palju ruumi kui võimalik, et jahutusõhk pääseks sügavkülmuti kõigi osade vahel ringlema 


2. Veenduge, kas uksed sulguvad korralikult 

Sügavkülmutiosa põhjale tekib jää, kui jahutusõhk sügavkülmutis ühineb sooja ja niiske õhuga väljaspool  

3. Veenduge, et ukse serval olev uksetihend on korralikult kinnitatud.  

  • Kontrollige, kas uksetihendid töötavad korralikult, sulgedes ukse vahele paberilehe, tõmmates selle seejärel välja.
  • Kui saate selle ilma takistusteta välja tõmmata, ei sulgu uksed korralikult ja tihendid tuleks asendada.
  • Tihendi vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.


Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.