Sisevalgustus vilgub või ei tööta

Viimati värskendatud 15.05.2020 12:24

Kui sisevalgustus vilgub või ei tööta, võib valgusti pirn olla lahti või katki. Järgige kasutusjuhendis olevaid juhiseid pirni kinnikeeramise või asendamise kohta.

Vilkuv pirn või LED võib viidata ka liiga kõrgele või liiga madalale ümbritsevale temperatuurile. Vaadake seadme andmesildil toodud temperatuuri klassifikatsiooni.

Õige toimimine on tagatud ainult SN-klassi toodete puhul, kui ümbritseva õhu temperatuurivahemik on 10 °C kuni 32 °C.

  • Klass N = 16–32 °C
  • Klass SN = 10–32 °C
  • Klass ST = 18–38 °C
  • Klass SN/T = 10–38 ?

Kliimaklassi andmete asukoht andmesildil:

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.