Seadme kompressor ei tee häält

Viimati värskendatud 15.05.2020 10:58

Kontrollige, kas seade on õigesti toitevõrku ühendatud ja kas jahutussüsteem on sees.

Kontrollige tunni möödumisel uuesti, kas kostab mingeid helisid.

Kui seade on sisse lülitatud ja kompressor häält ei tee, võib külmik teha automaatset sulatustsüklit. Sulatusprogrammi viiakse läbi regulaarselt ja see kestab 30 minutit. Vaadake kasutusjuhendist, kas teie seade seda funktsiooni rakendab.

Seadme funktsiooni võite ka ise tuvastada, asetades keskmisele riiulile klaasi veega, kuhu on pandud kraadiklaas; kontrollige selle temperatuuri 6 kuni 8 tunni pärast. Kui kraadiklaas näitab valitud temperatuuri, töötab seade õigesti.

Kui toodud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge teeninduskeskuse poole.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.