Minu külmik / sügavkülmik ei tööta

Viimati värskendatud 01.06.2020 11:15

Teema

  • Minu külmik / sügavkülmik ei tööta
  • Seadet ei saa sisse lülitada

Kehtib

  • Külmkapid sügavkülmikud
  • Külmikud
  • Sügavkülmikud
  • Sügavkülmkastid

Otsus


1. Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.

2. Kontrollige, kas toitepistik on korralikult pistikupessa ühendatud.

3. Kontrollige, kas pistikupesas on pinget.

4. Ühendage pistikupessa (st lambiga) mõni muu elektriseade.

5. Ühendage seade vooluvõrgust välja ja seejärel sisse.

6. Pärast sisselülitamist kontrollige seadme lampi või kontrollige kompressori müra.

1 tunni pärast kontrollige seadme sisetemperatuuri.

7. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või volitatud teeninduskeskusega.

Kui ülaltoodud nõuanded ei lahenda probleemi, soovitame küsida hooldusinseneri külastust.


Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.