Jaoturist ei tule jääd

Viimati värskendatud 15.05.2020 12:26

Sellel probleemil võib olla mitu põhjust.

Puudub veevarustus.

Kontrollige, kas seade on veevarustusega ühendatud. Andke jäämasinale jää valmistamiseks aega. Kui jää on valmis, peaks jaotur tööle hakkama.

Sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge.

Seadke sügavkülmiku temperatuur madalamale tasemele, mis võimaldaks kiiret jää moodustumist. Kui jää on valmis, peaks jaotur tööle hakkama.

Jäämasina ust on üle 4-5 minuti kinni või blokeerituna hoitud.

Mootor on üle koormatud. Mootori ülekoormuskaitse taaskäivitab seadme umbes 3 minutit pärast ukse blokeerimise lõppemist. Seejärel saab jäämasinast jälle jääd.

Seade on olnud mõnda aega välja lülitatud.

Jää võib sulada ja avause ümber uuesti külmuda, kui seadet väga tihti ei kasutata, kui temperatuur kõigub ja/või esineb elektrikatkestusi. Eemaldage jäänõu, laske sisul sulada ja kallake siis tühjaks. Peske jäänõu puhtaks, laske kuivada ja pange seadmesse tagasi. Kui uus jää on valmis, peaks jaotur tööle hakkama.

Jääjaotur on ummistunud.

Jääkuubikud võivad jäämasina ja jäänõu tagakülje vahele kinni jääda või kokku külmuda ning jaoturi ummistada. Sellisel juhul peaks probleemi lahendama jaoturit ummistavate jääkuubikute eemaldamine.

Kui veeautomaat on aeglasem kui tavaliselt, võib jää- ja veefiltrikassett olla ummistunud või tõkestatud. Sel juhul lahendab probleemi filtrite asendamine.

Filtri asendamine: vajutage, kuni veefilter kohale klõpsab (kostma peaks kaks klõpsatust). Filter peaks asetsema seadmega ühel joonel. Täpsemad juhised leiate kasutusjuhendist või muust vastavast juhendist.

Minu jäämasin ei valmista jääd piisavalt. 

Jäämasin võib valmistada päevas 1,8 kuni 2,7 kg jääd.

Vastasel korral tuleks probleemi lahendamiseks jää- ja veefiltrikassett välja vahetada.

Filtri asendamine: vajutage, kuni veefilter kohale klõpsab (kostma peaks kaks klõpsatust). Filter peaks asetsema seadmega ühel joonel. Täpsemad juhised leiate kasutusjuhendist või muust vastavast juhendist.

Minu jäämasin ei lõpeta jäävalmistamist.

 Jäämasinat saab sisse lülitada elektrilüliti abil ja kui mõni külmikus olev ese lüliti vastu läheb, võib see välja lülituda. Tõstke ümber esemed, mis võivad kontakti vastu minna ning eemaldage jääkuubikud, mis on kontakti piirkonnas kokku külmunud.

Minu jäämasinas olevad jääkuubikud ei tule lahti. 

See võib juhtuda, kui jääfunktsiooni ei kasutata eriti tihti. Võtke jäänõu välja ja raputage seda, nii et jääkuubikud tuleksid selle küljest lahti.

Jäämasinast tulnud jääkuubikutel on halb lõhn või maitse. 

Jää võib külge võtta seadmesse paigutatud toiduainete maitse või lõhna. Jälgige, et kõik toiduained oleksid korralikult pakendatud, eemaldage olemasolevad jääkuubikud ja valmistage uus kogus.

Kui probleem ei kao, tuleks ette võtta seadme üldpuhastus. Tutvuge kasutusjuhendis leiduvate tõhusat puhastamist käsitlevate nõuannetega.

Broneerige parandus
Broneerige parandus

Garantii on läbi? Pole probleem. Pakume hooldustehniku külastust, et parandada teie kodumasin. Varuosad ja töökulu on kaetud ilma ootamatute lisakuludeta.