Kuidas pesuvahendi sahtlit (FL) lahti võtta ja kokku panna (AutoDose)

Viimati värskendatud 23.02.2021 6:47

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Kuidas pesuvahendi sahtlit lahti võtta ja kokku panna:

Avage pesuvahendi sahtel. Saak (tähistatud nimega “PUSH”) on nähtav vasakul küljel.

Vajutage riivist (“PUSH”), nagu pildil näidatud, ja tõmmake pesuvahendi sahtel välja.

Eemaldage käepide, vajutades punast nuppu, ja libistage käepidet, nagu pildil näidatud

Pilt, mis näitab pesuvahendi sahtlist eraldatud käepidet.

Vahetage pesuvahendi sahtel välja.


Paigaldamise ajal asetage pesuvahendi sahtli juhik "A" käepideme rööbaste ja käepideme "B" seinte vahele.

Lükake käepidet, nagu pildil näidatud, kuni punane nupp naaseb lukustatud asendisse.