Kaitsetihendi lahti- ja kokkupanek (5)

Viimati värskendatud 10.03.2021 10:32
  • Kõik seadme sees tehtavad tööd vajavad konkreetseid oskusi ja teadmisi ning neid tohivad teha ainult kvalifitseeritud ja volitatud hooldustehnikad
  • Sellel platvormil pole ON / OFF lülitit.
  • Enne sisekomponentidele juurdepääsu saamiseks võtke pistik pistikupesast välja, et toide lahti ühendada.
  • Mõni mehaanilise osa osa võib põhjustada vigastusi, seetõttu kandke sobivat kaitset ja jätkake ettevaatusega.
  • Enne külili laskmist tühjendage seade alati kogu veest.
  • Kui seade tuleb hoolduseks või mõnel muul põhjusel külili panna, siis asetage see vasakule küljele, et vältida jääkvee sattumist peatrükkplaadile.
  • Ärge kunagi asetage seadet paremale küljele (elektroonilise juhtimissüsteemi pool): osa pesuaine dosaatoris olevast veest võib lekkida elektrilistele / elektroonilistele komponentidele ja põhjustada nende põlemist


Kuidas vahetada harilikku tihendit