Ukse turvalukustuse demonteerimine ja kokkupanek (5)

Viimati värskendatud 23.02.2021 6:47

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

Kuidas ukse turvaklappi lahti võtta ja kokku panna

Sõnaimport pilt

Tõmmake lõõtsa serv

Sõnaimport pilt

Eemaldage rauarõngas, mis kinnitab korpuse tihendi.

Sõnaimport pilt

Eemaldage seadmest asjaomane kummitihendi osa.

Keerake lahti kaks kruvi, mis kinnitavad ukse turvakinnituse esipaneeli külge.

Sõnaimport pilt

Lõigake klamber (punane nool).

Eemaldage pistik (sinine nool).

Uuesti kokkupanemisel looge uuesti algtingimused.