Ukse turvalukustuse demonteerimine ja kokkupanek (2)

Viimati värskendatud 23.02.2021 6:47

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


UKSTE OHUTUSSEADME (KAASATUD ASETUSEGA)

Eemaldage plastist rõngas, mis kinnitab lõõtsatihendi kapi külge.

Vabastage lõõtsatihend kapist.

Keerake lahti kaks kruvi, mis kinnitavad ukse turvakinnituse esipaneeli külge.

Võtke seade ja liigutage seda vasakule.

Pöörake seda sisemise poole (ääriku parem külg).

Tõmmake see välja paremale ja eemaldage see.


Tõmmake juhtmete kaitse ukse turvaseadmest välja.

Ühendage pistik lahti

Ukse turvaseadme kokkupanekuks korrake samu toiminguid tagurpidi.

Enne ukse turvaseadme esipaneelile kinnitamise kruvide pingutamist veenduge, et äärik oleks korralikult välisküljel, nagu nooled näitavad.

Pingutage kruvid pöördemomendiga 2,5 Nm.