Siseriiulite vahetamine (7DW)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

1. Toiduriiulid

1. SAMM Tõstke riiul tagasi.

2. SAMM Tõmmake see edasi.

Olge ettevaatlik, et riiuliraami hoidikud ei kahjustaks sisevoodri ribisid.

※ Järgige asenduse kokkupanemisel vastupidist järjekorda

2. Köögiviljade kohvri riiulid

1. SAMM Tõmmake riiul ettepoole.

2. SAMM Tõmmake esiosa ülespoole.

Olge ettevaatlik, et riiuliraami hoidikud ei kahjustaks sisevoodri ribisid.

※ Järgige asenduse kokkupanemisel vastupidist järjekorda.