Kuidas sahtlit vahetada (V)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


KORVI-JAHUTAMISE-KRISPI MUUTUS

Kõigepealt tõmmake korv välja, kuni see jõuab lõppasendisse,

Seejärel tõmmake ettepoole ettevaatlikult ülespoole, kuni külgedel olevad juhikud vabanevad.

Lõpuks jätkake selle välja tõmbamist ja eemaldage see kohast