Ukseriiuli vahetus (V)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


UKSTE Riiulivahetus

Tõmmake riiulit mõlema käega ettevaatlikult ülespoole, riiulit painutamata ja keeramata.

Kui riiulil pole paremal ja vasakul küljel montaaži detaile, võite riiuli välja tõmmata, tõmmates end ise.