Korvivahetus (H)

Viimati värskendatud 02.03.2021 14:31

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et ise remontimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohtlikud tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Korvivahetus

Samm 1

Eemaldage ja vahetage korvid