Jääkasti eemaldamine või asendamine

Viimati värskendatud 02.03.2021 14:35

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et ise remontimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohtulikud tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Jääkasti eemaldamine või asendamine

Eemaldage jääkast ja raputage kuubikud lahti või puhastage vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatule

ETTEVAATUST

ÄRGE KUNAGI kasutage jää lõhkumiseks jäänuga või muud sarnast teravat instrumenti. See võib kahjustada jääkasti ja jaoturi mehhanismi. Kinnikülmunud jää vabastamiseks kasutage sooja vett. Enne jääkasti vahetamist veenduge, et see oleks täielikult kuiv.


TÄHTIS

Jäämahuti eemaldamisel või vahetamisel vältige spiraali pöörlemist jäämahutis. Kui spiraali juhuslikult pööratakse, joondage see ümber, pöörates seda 45-kraadiste pööretena (vt allpool), kuni jäämahuti ajamimehhanismiga oma kohale sobib. Kui spiraal ei ole jääkasti vahetamisel korralikult joondatud, ei eralda külmkapp jääd. Värske toidu luuk ei pruugi ka korralikult sulgeda, põhjustades sooja õhu lekkimist värskete toiduainete sektsiooni