Tihendite vahetus - veinijahutid

Viimati värskendatud 28.09.2023 11:04

Enne mis tahes hooldustoimingut lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Olge seadmete teisaldamisel alati ettevaatlik, raskete seadmete teisaldamiseks on vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kaasasolevaid jalatseid.

Pidage meeles, et iseseisval või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla tagajärjed ohutusele, kui seda ei tehta korralikult

Vahetage tihend

1.Eemaldage tihend

Ava uks. Tõmmake ülanurgas olev tihend ettevaatlikult välja, seejärel minge alumisele küljele!

2. Pange tihend tagasi

Võtke klaasuks välja (2x Torx20 kruvi)!

Asetage uks pehmele materjalile (nt EPS), esikülg allapoole ja asetage tihendi ankur ukse soonde. Suruge ülejäänud tihend ettevaatlikult sisse. Kinnitage uks uuesti