Kuidas vahetada tihend (6)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

Kuidas tihendit asendada

 

1. SAMM Tõmmake tihend 4 nurgast välja. (Alusta nurgast.)

2. SAMM Eemaldage mõlema külje tihend

3. SAMM Pange uus tihend ja paigaldage see 4 nurga alt.

Veenduge, et tihendijalg (konksu kuju) oleks täielikult tihendi istmesse (uksevoodri soonde) surutud.

Veenduge, et tihend oleks tihendi istmega hästi joondatud.

Pärast ukse sulgemist veenduge, et tihend oleks ukse külge kinnitatud.