Kuidas vahetada ust (H)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Kuidas hingesid vahetada

Tööriistad:

6 × 300 pilukruvikeeraja     

6 × 300 ristpeaga kruvikeeraja     

8 mm sisemine kuusnurkvõtmega


Samm 1

Auhinnake alumise hingekatte ülemine pool üles.

2. samm

Eemaldage hinge kate


3. samm


Kinnitage kruvikeerajaga ülemine hingekate üles.

4. samm

Keerake ülemine hingeosa lahti.

5. samm

Eemaldage uks

Pöörake ülaltoodud protseduure hingede ja uste uuesti paigaldamiseks, kuid pöörake tähelepanu allpool olevatele punktidele


Samm 1

Veenduge, et tihend oleks korralikult kinnitatud

2. samm

Veenduge, et uks oleks kapiga paralleelne