Kuidas hinge vahetada (2)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

KUIDAS Ukseluugi vahetada

1) Lükake mõlemalt küljelt lukustatav uks alla2) Tõmmake uks välja3) Keerake lahti 2 kruvi, mis fikseerivad uksehinge4) Tõmmake hing välja ja asendage see uuega